Thứ Bảy, 15/06/2024 17:21

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  23/02/2024 07:46     

Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2024

Quang cảnh Hội nghị

Sáng 22/02/2024, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Mạnh Thắng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Khánh Hòa, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đơn vị Trưởng khối thi năm 2024 chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các bại biểu đã tập trung thảo luận các tiêu chí đánh giá, chấm điểm, bình xét thi đua và thông qua Bản đăng ký giao ước thi đua của Khối năm 2024. Theo đó, các đơn vị thành viên trong Khối sẽ tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung theo bảng đăng ký giao ước thi đua của từng đơn vị; đẩy mạnh triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh. Đặc biệt, các thành viên trong Khối thi đua tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường đồng thuận xã hội, đấu tranh với những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động tuyên truyền về đại hội gắn với việc phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sau khi thảo luận và thống nhất các nội dung của Bản giao ước thi đua, đại diện các đơn vị thành viên trong Khối đã tiến hành ký kết giao ước thi đua với quyết tâm cao nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

 Mai Thảo

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10145028
Online
Hiện có: 48   Khách