Thứ Năm, 30/11/2023 15:06

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 -2028

  02/12/2011 12:56     

Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa khóa XI (2023-2028)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA XI (Nhiệm kỳ 2023 - 2028)

 
 
BÙI HOÀI NAM
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1986
Quê quán: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Kinh tế Luật
Điện thoại cơ quan: 058.3521448
Điện thoại nhà riêng: 
Điện thoại di động: 0966.668.007
Email: 
        

BÙI ĐĂNG THÀNH
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa ​

Sinh năm: 1970 Quê quán: An Ninh, Tuy An, Phú Yên
Trình độ: Cao cấp chính trị; Đại học Luật
Điện thoại cơ quan: 058.3525076
Điện thoại nhà riêng: 058.3521986
Điện thoại di động: 0914131901
Email: thanhtra_1999@yahoo.com.vn

        

TRẦN THỊ HƯƠNG
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa ​

Sinh năm: 1976 Quê quán: Văn Giang, Hưng Yên
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ kinh tế
Điện thoại cơ quan: 058.3522284
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0989.075.822
Email:thuhuong9876@yahoo.com.vn

         
NGUYỄN ĐỨC TRÍ
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1984
Quê quán: huyện Diên Khánh, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Kinh tế phát triển.
Điện thoại cơ quan: 
Điện thoại di động: 0888.051.555
Email: nguyenductri.tckh@gmail.com
 
VÕ DUY TRÚC
Trưởng Ban Chính sách pháp luật - Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1965
Quê quán: Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp Chính trị; Cử nhân khoa học ngữ văn
Điện thoại cơ quan: 058.3523930
Điện thoại nhà riêng: 058.3852737
Điện thoại di động: 0914036570
Email: voduytruc@gmail.com
  LÊ THỊ MINH HIỀN
Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1971
Quê quán: Hưng Yên
Trình độ: Trung cấp chính trị; cử nhân hành chính
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 098.781.7371
Email: hientochuckh@gmail.com
 
 

HUỲNH THỊ NAM KHÁNH
Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1980
Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hòa
Trình độ: Đang học Cao cấp chính trị; cử nhân Kinh tế - TCKT
Điện thoại cơ quan: 02583 522267
Điện thoại di động: 0905.559.379
Email: khanh.kcnkhanhhoa@gmail.com

  NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
Phó Trưởng ban Tổ chưc - kiểm tra LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa

Quê quán:  Khánh Hòa
Trình độ: Trung cấp chính trị; cử nhân Kinh tế - TCKT
Điện thoại cơ quan: 02583 522284
Điện thoại di động: 
Email: 

 

  NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa

Quê quán: Thái Bình
Trình độ: Trung cấp chính trị; cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan: 02583 523930
Điện thoại di động: 0984 310785
Email: bthuynt@gmail.com
  NGÔ ANH DUYỆT
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang

Sinh năm: 1971
Quê quán: Hưng Nguyên - Nghệ An
Trình độ: Cao cấp Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0982.989.439
Email: duyet3571@gmail.com
 
 
TRƯƠNG THỊ THU
Chủ tịch CĐ các Khu CN & KKT tỉnh Khánh Hòa
 
Sinh năm: 1972
Quê quán: Quảng Ngãi
Trinh độ: Trung cấp chính trị; Cử nhân Kinh tế - TCKT
Điện thoại cơ quan: 0253.3522267
Điện thoại di động: 0914.903.901
Email: thunt91@yahoo.com
 
 
CHU VĂN AN
Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1972
Quê quán: Hà Nam
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ xây dựng Kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0935.717.979
Email: angtvt@gmail.com
 
  PHẠM THỊ THU HÀ
Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1971
Quê quán: Hà Nam
Trình độ: Cử nhân kinh tế
Điện thoại cơ quan: 0258.3822302
Điện thoại nhà riêng: 0258.3821723
Điện thoại di động: 0983.506.683
Email: thuhaxd@gmail.com
 
 
NGUYỄN THỊ HUỆ
Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1972
Quê quán: 
Trình độ: Trung cấp Chính trị, Cử nhân Ngữ văn
Điện thoại cơ quan: 058.3824402
Điện thoại di động: 0983489159
Email: 
 
 
 
 
NGUYỄN DUY VŨ
Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Khánh Việt

Sinh năm: 
Quê quán: 
Trình độ: 
Điện thoại cơ quan: 3525697
 
 
TRẦN HỒNG MINH
Chủ tịch CĐ ngành Công thương tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1974
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ khai thác Thủy sản
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0914.054.505
Email: minhdk2003@gmail.com
 
  PHẠM HUY TRƯỜNG
Chủ tịch CĐN Nông nghiệp&PTNT tỉnh Khánh Hòa


Quê quán: Quảng Ngãi
Trình độ: Trung cấp chính trị; Thạc sỹ Thủy sản
Điện thoại cơ quan: 02583 822296
Điện thoại di động: 0901909585
Email: 

 
 
NGUYỄN THANH PHONG
Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1976
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Trung cấp chính trị; cử nhân sư phạm Pháp văn, Anh văn
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0986.642.097
Email: ntphong@khanhhoa.edu.vn
 
  NGUYỄN ĐÌNH THOAN
Chủ tịch CĐ ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm:  1967
Quê quán: 
Trình độ: Cao cấp chính trị; Bác sĩ chuyên khoan II
Điện thoại cơ quan: 058.3823587
Điện thoại nhà riêng: 
Điện thoại di động: 0903.572.208
Email:cdnytkh@gmail.com
 
  BÙI VĂN QUÊ
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trường Sa

Sinh năm: 
Quê quán: 
Trình độ: CN Quân sự
Điện thoại di động: 
Email:
 
  LÊ THANH HÙNG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cam Lâm

Sinh năm: 1972
Quê quán: Thanh Hóa
Trình độ: Cao cấp chính trị; cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0964.633.172
Email:hungtpcl@gmail.com
 
 
NGUYỄN THẮNG ANH MINH
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Diên Khánh

Sinh năm: 1987
Quê quán:
Trình độ: 
Điện thoại cơ quan: 058.3850317
Điện thoại di động: 
Email: 
 
 
NGUYỄN HỮU NAM
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Ninh Hòa

Sinh năm: 1977
Quê quán: 
Trình độ: Cử nhân kinh tế; cử nhân chính trị chuyên ngành tổ chức; Cao cấp chính trị
Điện thoại cơ quan: 
Điện thoại nhà riêng: 
Điện thoại di động: 0914151501
Email:nguyenhnam02@gmail.com
  NGUYỄN NGỌC THU
Chủ tịch LĐLĐ huyện Khánh Sơn

Sinh năm: 1971
Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hoà
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan: 058.3508500
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0984.923.350
Email: ngocthu.ks71@gmail.com
 
 
NGUYỄN THÀNH TRUNG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vạn Ninh
 
Sinh năm: 1980
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; cử nhân xã hội học
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0982.080.680
Email: thanhnienvanninh@gmail.com
 

 
NGUYỄN THỊ VIỆT
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Khánh Vĩnh
 
Sinh năm: 1978
Quê quán:
Trình độ: Cao cấp chính trị; Đại học quản lý kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0911.727.178
Email: ldldkhanhvinh@gmail.com
 
 
LÊ QUỐC THÀNH
Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 
Quê quán: 
Trình độ: 
Điện thoại 
Điện thoại di động: 
Email: 
 
 
NGUYỄN HỮU NGHỊ
Phó Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong

Sinh năm: 
Quê quán: 
Trình độ: 
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 0913.454.457
Email: 
 
   
NGUYỄN HOÀNG VÂN HẠ
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 
Quê quán: 
Trình độ: Cao cấp chính trị; 
Điện thoại cơ quan: 058.3561016
Điện thoại di động: 
Email: 
 
NGUYỄN THỊ TRUNG THU
Phó Trưởng Ban TT - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa

Sinh năm: 1977
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Kinh tế Phát triển
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0984.219.123
Email: trung thu 108@gmail.com

 
 
VĂN NGỌC SEN
Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa
 
Sinh năm: 1969
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ quản lý giáo dục
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0904.452.784
Email: vnsen@khanhhoa.gov.vn
 
 
VĂN ĐÌNH TRI
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
 
Sinh năm: 1965
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ công tác xã hội
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0903.524.747
Email: vandinhtri1965@gmail.com
 

 
BÙI TRẦN THÁI
Chủ tịch CĐCS Công ty Yến Sào Khánh Hòa
 
Sinh năm: 1970
Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 
Email: tranthai@yensaokhanhhoa.com.vn
 

 

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA XI (Nhiệm kỳ 2023 - 2028)

NGUYỄN ĐỨC TRÍ
Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa ​

Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sĩ kinh tế phát triển
Điện thoại cơ quan: 
Điện thoại nhà riêng: 
Điện thoại di động: 
Email: 


NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
Phó Chủ nhiệm UBKT, Phó Trưởng ban Tổ chức  - Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1978
Quê quán: Bình Định
Trình độ: Trung cấp Chính trị; Thạc sỹ kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0905.675.062
Email: 
 
ĐỖ HỮU THÁI
Phó Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
 
Sinh năm: 1971
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Trung cấp Chính trị; Đại học tổng hợp Lý
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0983.482.624
Email: thai.sld@gmail.com
 
PHẠM THỊ NGỌC TUYẾT
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát tỉnh Khánh Hòa
 
Sinh năm: 1973
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp Chính trị; Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0984.403.885
Email: ngoctuyetvks@gmail.com
 
NGUYỄN PHÚC HẢO
Chuyên viên Phòng Tài chính HCSN - Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa
 
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Trung cấp Chính trị; Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0905. 137.344
Email: nguyenphuchao32@yahoo.com.vn
 
NGUYỄN VĂN HẬU
Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh
 
Quê quán: Ninh Hòa, Khánh Hòa
Trình độ: Trung cấp Chính trị; 
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0905.675.062
Email: hauktptnt@gmail.com
 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9449395
Online
Hiện có: 36   Khách