Thứ Bảy, 15/06/2024 17:00

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  02/12/2011 00:00     

Đại hội Công đoàn Khánh Hòa lần thứ V (Nhiệm kỳ 1993-1998)


Thời gian diễn ra Đại hội: Từ ngày 04 đến 06/5/1993.

Địa điểm: Thành phố Nha Trang.


Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ chung là: “Đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực và bản lĩnh đội ngũ cán bộ công đoàn làm cho công đoàn thực sự là tổ chức của công nhân lao động, đổi mới công tác giáo dục góp phần xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới, xã hội hóa các hoạt động công đoàn; chăm lo, bảo vệ lợi ích người lao động là chức năng trọng tâm của công đoàn”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa khóa V gồm 31 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 9 ủy viên. Đồng chí Võ Lâm Phi tái cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Nguyễn Xuân Hùng tái cử Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đến tháng 10/1996, do yêu cầu công tác, Tỉnh ủy điều động đồng chí Võ Lâm Phi làm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Trọng Dựng và đồng chí Nguyễn Việt Dân được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10144986
Online
Hiện có: 82   Khách