Thứ Bảy, 15/06/2024 17:26

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  02/12/2011 00:00     

Đại hội Công đoàn Khánh Hòa lần thứ VI (Nhiệm kỳ 1998-2003)


Thời gian diễn ra Đại hội: Từ ngày 14 đến 16/7/1998.

Địa điểm: Thành phố Nha Trang.

Số lượng đại biểu: 245 đại biểu chính thức đại diện cho gần 70 nghìn cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn tỉnh.


Đại hội đã đề ra mục tiêu hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh là: “Tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn nhằm chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng của CNVCLĐ, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa giàu đẹp, văn minh”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa khóa VI gồm 37 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng tái cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Dựng và đồng chí Nguyễn Việt Dân tái cử Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tháng 6/2001 đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nghỉ hưu, đồng chí Nguyễn Việt Dân được Tỉnh ủy chỉ định làm quyền Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Tháng 1/2002, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh bầu đồng chí Nguyễn Việt Dân làm Chủ tịch và bầu thêm 01 Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh là đồng chí Mai Thu.

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10145036
Online
Hiện có: 53   Khách