Thứ Bảy, 15/06/2024 18:44

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  02/12/2011 00:00     

Đại hội Công đoàn Khánh Hòa khóa VII (Nhiệm kỳ 2003-2008)


Thời gian diễn ra Đại hội: Từ ngày 22 đến 24/6/2003.
Địa điểm: Thành phố Nha Trang.
Số lượng đại biểu: 248 đại biểu chính thức đại diện cho trên 90 nghìn cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn tỉnh.


Đại hội đã đề ra mục tiêu hoạt động của các cấp Công đoàn trong tỉnh là: “Chủ động tham gia góp phần cùng Đảng, Nhà nước xây dựng đội ngũ CNVCLĐ lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa; củng cố và phát triển khối liên minh công nhân – nông dân – trí thức làm nồng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát động phong trào hành động cách mạng sôi nổi rộng khắp, thiết thực, hiệu quả trong CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện có hiệu quả chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; đẩy mạnh phát triển đoàn viên và tổ chức Công đoàn trong các thành phần kinh tế; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn; nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa khóa VII gồm 35 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Việt Dân được tái cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Mai Thu và đồng chí Phạm Xuân Danh được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa.

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10145224
Online
Hiện có: 47   Khách