Thứ Bảy, 15/06/2024 17:20

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  27/04/2024 12:02     

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ 30-4, 1-5

1. Treo cờ Tổ quốc:

Tại trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học; các tụ điểm văn hóa, thể thao; các trung tâm thương mại, các doanh nghiệp, các cơ sở dịch vụ, du lịch; đơn vị lực lượng vũ trang, hộ gia đình và những nơi công cộng… trên địa bàn tỉnh treo cờ Tổ quốc như sau: Ngày Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5 trong 2 ngày, từ ngày 30-4-2024 đến hết ngày 1-5-2024.

2. Nghỉ lễ:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và người lao động tại các cơ sở kinh tế… nghỉ lễ nhân ngày Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5, cụ thể:

Công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27-4-2024 đến hết thứ Tư ngày 1-5-2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4-5-2024).

Nguồn:  Báo Khánh Hòa

 

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10145025
Online
Hiện có: 45   Khách