Thứ Bảy, 15/06/2024 18:36

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  15/11/2023 16:12     

Dự kiến 2 cách tính tiền lương công chức trong năm 2024

Cụ thể:

Từ 1.1.2024 – 30.6.2023

Tiền lương cán bộ công chức được tính theo hệ số lương và mức lương cơ sở. Cụ thể, công thức tính như sau:

Mức lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Trong đó, mức lương cơ sở hiện nay là 1,8 triệu đồng/tháng.

Từ 1.7.2024 (thời điểm dự kiến tiến hành cải cách tiền lương):

Dự kiến, khi cải cách tiền lương thì mức lương của cán bộ công chức sẽ tính theo cơ cấu tiền lương mới.

Cụ thể: Cơ cấu tiền lương mới bao gồm:

- Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương);

- Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương);

- Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Như vậy, công thức tính tiền lương mới như sau:

Mức lương = Lương cơ bản + Phụ cấp (nếu có) + Thưởng (nếu có).

https://laodong.vn/cong-doan/du-kien-2-cach-tinh-tien-luong-cong-chuc-trong-nam-2024-1267110.ldo

BẢO HÂN (BÁO LAO ĐỘNG)

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10145207
Online
Hiện có: 49   Khách