Thứ Hai, 22/07/2024 08:48

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  18/06/2021 08:34     

Hơn 1.600 cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính Công đoàn


Đ/c Bùi Thanh Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

Ngày 16/6,  Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023, nhằm đánh giá công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm 2021. Về dự và chỉ đạo có đồng chí Bùi Thanh Bình, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, dự Hội nghị có đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực, đồng chí Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh và Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) công đoàn các cấp đã tập trung ban hành chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. UBKT công đoàn các cấp đã giúp BCH, BTV công đoàn tổ chức kiểm tra 1721 cuộc, trong đó kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 789 cuộc, kiểm tra tài chính công đoàn 821 cuộc; giám sát 19 tập thể và 17 cán bộ công đoàn.

Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh chú trọng công tác giám sát chuyên đề 8 tập thể (3 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, 5 CĐCS) và 5 cán bộ CĐ; UBKT LĐLĐ tỉnh và cấp trên trực tiếp cơ sở tập trung kiểm tra 2 cuộc tài chính cùng cấp hoàn thành chỉ tiêu TLĐ giao 18/18 đơn vị.

Tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Bình, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp; hoạt động của ủy ban kiểm tra đã đạt được nhiều kết quả do có sự lãnh đạo Ban Chấp hành, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã ý thức được trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám là yếu tố quyết định xuyên suốt trong hoạt động công đoàn và cũng góp phần tham gia vào chức năng quan trọng đó là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. 6 tháng cuối năm, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh và ủy ban kiểm tra công đoàn cấp dưới bám sát chương trình hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn, tập trung hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, chú trọng công tác giám sát chuyên đề.

VP. UBKT

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10310670
Online
Hiện có: 50   Khách