Thứ Bảy, 15/06/2024 16:51

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  28/05/2024 16:09     

Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa: Khảo sát, nắm tình hình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt

Sáng ngày 28/5, tổ công tác số 01 của Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Bùi Hoài Nam – UV.BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo các ban LĐLĐ tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn TCT Khánh Việt về tình hình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị tại Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt.

        Đồng chí Bùi Hoài Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Vũ - Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt báo cáo tình hình hình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị: trong nhiệm kỳ 2023-2028, trung bình mỗi năm Công đoàn TCT Khánh Việt phát triển 270 đoàn viên; năm 2023, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (28/18 trưởng hợp đạt 155,5% so với chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa giao); làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; phát động các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy động lực củađoàn viên, người lao động để góp phần tăng năng suất lao động, hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị; công tác tuyên truyền được quan tâm đổi mới để thu hút đoàn viên, người lao động nhận thức được các quyền lợi khi tham gia vào tổ chức công đoàn…

Đồng chí Bùi Hoài Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, trưởng đoàn khảo sát đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn Tổng Công ty, đồng thời đề nghị thời gian tới đơn vị tiếp tục quan tâm công tác phát triển đoàn viên theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW; kịp thời kết nạp đoàn viên theo kế hoạch; chú trọng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nắm bắt, kịp thời định hướng dư luận xã hội trong CNLĐ; tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh; nghiên cứu giải pháp 3 xanh: “Sản xuất xanh - Công nghệ xanh - Phúc lợi xanh”; phối hợp với Tổng công ty quan tâm xây dựng  quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại tất cả các đơn vị trong Tổng Công ty, tạo môi trường và động lực làm việc nhằm nâng cao năng suất lao động góp phần nâng cao thu nhập và đời sống tinh thần cho người lao động.

An Nhiên

 

 

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10144964
Online
Hiện có: 55   Khách