Thứ Bảy, 15/06/2024 18:45

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  19/12/2023 19:36     

Năm 2023 Đảng ủy KCN Suối Dầu kết nạp 27 đảng viên mới

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ thuộc Đảng ủy KCN Suối Dầu

Theo Đảng ủy Xây dựng lực lượng chính trị Khu công nghiệp Suối Dầu (gọi tắt Đảng ủy KCN Suối Dầu), đến tháng 12 năm 2023, các chi bộ thuộc Đảng ủy KCN Suối Dầu đã tổ chức kết nạp 27 đảng viên mới, đạt 108% kế hoạch năm 2023. Các chi bộ tiêu biểu kết nạp đảng viên mới nhiều là Chi bộ 2 kết nạp 12 đảng viên và  Chi bộ 1 kết nạp 7 Đảng viên. Trong năm 2023, Đảng ủy KCN Suối Dầu phối hợp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên cho 99 quần chúng, trong đó có 49 quần chúng đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc KCN Suối Dầu; tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 24 đảng viên dự bị. Bên cạnh đó,  Đảng ủy KCN Suối Dầu còn thành lập Chi bộ Chế biến thủy sản trực thuộc Đảng ủy và tách thành lập Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (Chi bộ Công ty TNHH 79 Ngô Gia Tự).

Kế hoạch năm 2024, Đảng ủy KCN Suối Dầu phấn đấu kết nạp ít nhất 25 đảng viên mới./.

Hồng Minh

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10145228
Online
Hiện có: 54   Khách