Thứ Bảy, 15/06/2024 17:30

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  24/03/2023 08:41     

Tư vấn pháp luật tháng 3/2023: Công nhân hỏi – Công đoàn trả lời

Công nhân hỏi:

Ngày 24/11/2022 tôi và các đồng nghiệp đang làm việc rất bình thường tại văn phòng làm việc đến 11h15 đơn vị thông báo có cuộc họp đột xuất. Tại cuộc họp Phó giám đốc thông báo quyết định tạm đình chỉ công việc 15 ngày kể từ ngày 24/11/2022 với lý do có dấu hiệu vi phạm Nội quy lao động của đơn vị. Chỉ vì sự nghi ngờ vô căn cứ, có ý đồ chèn ép, để tạo áp lực cho tôi nghỉ việc có phải là đạo lý văn hóa nhân văn của đơn vị hay không?. Việc đình chỉ công việc của tôi có đúng không?

 

Văn phòng Tư vấn pháp luật trả lời:

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2019

Điều 128. Tạm đình chỉ công việc

1. Người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh. Việc tạm đình chỉ công việc của người lao động chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xem xét tạm đình chỉ công việc là thành viên.

2. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.

Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc.

3. Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động cũng không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng.

4. Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

Căn cứ Nghị định 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ

Điều 43 Căn cứ tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác với người có chức vụ, quyền hạn

1. Việc quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn chỉ được thực hiện khi có căn cứ cho rằng người đó có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng và có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý nếu vẫn tiếp tục làm việc.

2. Căn cứ cho rằng người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có văn bản yêu cầu của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân;

b) Qua xác minh, làm rõ nội dung theo đơn tố cáo phát hiện người có chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng;

c) Qua công tác tự kiểm tra trong cơ quan, tổ chức, đơn vị phát hiện người có chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng;

d) Qua công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phát hiện người có chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

3. Người có chức vụ, quyền hạn được coi là có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi người đó có một trong các hành vi sau đây:

a) Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không đầy đủ, sai sự thật;

b) Cố ý trì hoãn, trốn tránh không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền trong quá trình xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng;

c) Tự ý tháo gỡ niêm phong tài liệu, tiêu hủy thông tin, tài liệu, chứng cứ; tẩu tán tài sản có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình, của người khác hoặc dùng hình thức khác để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho việc xác minh, làm rõ.

Do đó, người sử dụng lao động phải có căn cứ theo Điều 43 của Nghị định 59/NĐ-CP để thực hiện quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động theo khoản 1 Điều 128 Bộ Luật Lao động. Việc tạm đình chỉ công việc của người lao động chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xem xét tạm đình chỉ công việc là thành viên.

Để giải quyết nghi ngờ vô căn cứ, ý đồ chèn ép, tạo áp lực cho nghỉ việc đối với bạn. Bạn cần liên hệ với Công đoàn cơ sở để có ý kiến khi đơn vị quyết định tạm đình chỉ công việc của bạn.

TVPL

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10145047
Online
Hiện có: 63   Khách