Thứ Năm, 30/11/2023 13:58

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 -2028

  30/05/2022 14:37     

Thông báo số 119/TB-LĐ, ngày 16/11/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 01 xe ô tô 5 chỗ nhãn hiệu Toyota Corolla Alstit

/Portals/0/TB119%20-%20LUA%20CHON%20TO%20CHUC%20BAN%20DAU%20GIA%20TAI%20SAN_signed.pdf

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9449297
Online
Hiện có: 16   Khách