Thứ Tư, 28/02/2024 05:39

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

  19/02/2019 16:23     

Sử dụng hiệu quả nguồn tài chính tích lũy và tài sản Công đoàn

Tài chính Công đoàn (CĐ) là điều kiện, là công cụ đắc lực phục vụ hoạt động tổ chức Công đoàn thực hiện tốt vai trò chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (ĐV-NLĐ).


Lễ khánh thành trụ sở LĐLĐ huyện Vạn Ninh

Triển khai thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định 191/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính CĐ, thời gian  qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thu kinh phí, đoàn phí CĐ. Triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước đến các cấp CĐ; đến chủ doanh nghiệp thực hiện đóng kinh phí CĐ.

Các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp, các cơ quan chức năng trên địa bàn nhằm tăng cường đôn đốc việc chấp hành pháp luật về thu, nộp kinh phí CĐ.

            Với nhiều biện pháp quyết liệt và tích cực nên trong thời gian vừa qua, mặc dù công tác thu kinh phí, đoàn phí CĐ còn gặp nhiều khó khăn nhưng kết quả thực hiện thu kinh phí, đoàn phí CĐ hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng Liên đoàn) giao.

Ngày 21/01/2016, Tổng Liên đoàn đã ban hành Nghị quyết số 07b/NQ-TLĐ về công tác tài chính CĐ trong tình hình mới với mục tiêu: “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính CĐ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tài sản của tổ chức Công đoàn từ nguồn tài chính CĐ, từ đó đảm bảo điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho người lao động”. LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch triển khai các cấp CĐ thực hiện Nghi quyết.

LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp CĐ chi tiết kiệm có hiệu quả, từ đó có nguồn tài chính tích lũy để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho tổ chức Công đoàn. Đến nay, LĐLĐ cấp huyện đều được địa phương bố trí đất để xây dựng trụ sở. Hiện nay, LĐLĐ tỉnh triển khai đang xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao công nhân Khu Công nghiệp Suối Dầu phục vụ đoàn viên, người lao động tại Khu Công nghiệp & Khu kinh tế tỉnh bằng nguồn vốn tích lũy và nguồn vốn tỉnh hỗ trợ. Nhà thi đấu Thể dục – Thể thao LĐLĐ tỉnh tại thành phố Cam Ranh từ nguồn tích lũy, nguồn vốn UBND tỉnh và nguồn vốn của Chính phủ. Nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của CNLĐ.

Ngày 18/10/2016, Tổng Liên đoàn đã ban hành Nghị quyết số 9c/NQ-BCH về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất.

LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa quán triệt và triển khai đến các cấp công đoàn thực hiện tốt Nghị quyết 9c, kết quả hai năm 2017, 2018 các cấp CĐ trong tỉnh đã tiết giảm được 10,5 tỷ đồng. Góp phần cùng nguồn tích lũy của cả hệ thống công đoàn chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đáp ứng nhu cầu cấp bách của ĐV-NLĐ về nhà ở, nhà trẻ, nơi mua sắm, nơi khám bệnh, mua thuốc và nơi vui chơi, giải trí tại các Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp. Quan trọng hơn từ nguồn lực tài chính, tài sản này tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng các hoạt động kinh tế công đoàn tạo nguồn lực lâu dài đáp ứng nhu cầu hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9725821
Online
Hiện có: 69   Khách