Thứ Bảy, 10/06/2023 03:24

CHÀO MỪNG FESTIVAL BIỂN 2023 "KHÁNH HÒA - KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN"

  11/08/2022 16:38     

Tư vấn pháp luật tháng 8/2022: Công nhân hỏi – Công đoàn trả lời

Công nhân hỏi: Tôi đang làm công nhân tại nhà máy, xin cho tôi hỏi bị bệnh thì được xin nghỉ bao nhiêu ngày trong một tháng. Tôi có đóng bảo hiểm đầy đủ, thì sẽ được hưởng quyền lợi như thế nào trong những ngày nghỉ đó?

Văn phòng Tư vấn pháp luật trả lời:

Theo pháp luật lao động hiện hành, không quy định cụ thể số ngày nghỉ ốm trong một tháng mà người lao động được nghỉ là bao nhiêu, chỉ tính theo số ngày nghỉ trong một năm.

Căn cứ pháp lý: Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định thời gian nghỉ ốm đau của người lao động như sau:

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

b. Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

2 Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

a. Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

b. Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Về mức hưởng chế độ ốm đau

Căn cứ pháp lý tại Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

- Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (VPTVPL đã viện dẫn ở trên) thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

- Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

- Người lao động hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau mà vẫn tiếp tục điều trị thì mức hưởng được quy định như sau:

+ Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;

+ Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

+ Bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.

- Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

 Nếu còn vấn đề thắc mắc cần tư vấn, bạn có thể liên hệ đến Công đoàn cơ sở tại công ty, Liên đoàn lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành hoặc Văn phòng Tư vấn pháp luật của Liên đoàn Lao động tỉnh để được được tư vấn, hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.

VP Tư vấn pháp luật

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 8749278
Online
Hiện có: 28   Khách