Thứ Hai, 25/09/2023 20:57

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)

  27/06/2022 08:17     

Khối thi đua Công đoàn Mặt trận đoàn thể tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2022


Quang cảnh Hội nghị

Chiều 23/6/2002, Khối thi đua CĐ Mặt trận – Đoàn thể tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 06 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, BCHCĐCS các đơn vị trong Khối đã phối hợp với Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan tuyên truyền, thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách Pháp luật của Nhà nước. Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW,  Chương trình hành động số 30-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội Liên hiệp Hội Khánh Hòa lần thứ VI (2021 – 2026); tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” giai đoạn 2022 - 2026 gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người CBCC,VC "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”...Vận động đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động do công đoàn cấp trên phát động như:  Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022) và 25 năm Ngày thành lập Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa (28/7/1997-28/7/2022); Kế hoạch tổ chức Hội thao cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2022; Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC ngày 03/8/2017 của Ban Chấp hành CĐVC Việt Nam khóa IV về việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Các đơn vị trong Khối tích cực tham gia chương trình “Về nguồn” nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975) và 47 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/14975) tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Các đơn vị đã phát động thi đua lập thành tích chào mừng và tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp cơ sở.

Hội nghị cũng đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm cụ thể: Tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp, Đại hội IV CĐVC tỉnh, Đại hội X CĐ Khánh Hoà, Đại hội XI CĐ Việt Nam. Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Bên cạnh đó, tiếp tục tham gia xây dựng các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn VN 28/7; hưởng ứng kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; tổ chức kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn và công tác tài chính của CĐCS, các Tổ công đoàn và CĐCS thành viên; tiếp tục công tác kết nạp đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh. Ngoài ra, các đơn vị trong khối cần tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, vận động đoàn viên tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2022.

Bích Nguyệt

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9181119
Online
Hiện có: 61   Khách