Thứ Năm, 30/11/2023 13:36

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 -2028

  28/02/2022 08:19     

Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị


Đ/c Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa 
triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị

Mới đây, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về Xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với hơn 800 đại biểu là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ, lãnh đạo các phòng, ban tham mưu Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp thuộc tỉnh, lãnh đạo cấp huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND cấp huyện, các báo cáo viên Tỉnh ủy. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã báo cáo, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, quan điểm, mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc  tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải và Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; là nơi nhân dân có mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc. Tầm nhìn đến năm 2045, Khánh Hòa là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực Châu Á, là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; là thành phố đáng sống, nơi nhân dân có mức sống cao, mạnh toàn diện; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc, là một  trong những địa phương đi đầu trong bảo vệ môi trường và việc thực hiện phát thải khí nhà kinh về mức không.

 Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã trình bày Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với mục đích tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa; quyết tâm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo bước phát triển toàn diện, bứt phá của tỉnh Khánh Hòa theo đúng mục tiêu quan điểm mà Nghị quyết đã đề ra.

Chương trình hành động với 11 chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy trong xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng và thực hiện tốt công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh trên nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng đa dạng hóa, gia tăng giá trị và hiệu quả, kinh tế xanh, tuần hoàn; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông vận tải đồng bộ, hiện đại; hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số làm cơ sở để Khánh Hòa phát huy vai trò là trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ chính ra biển Đông, có vai trò là trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ với các vùng, miền trong cả nước và quốc tế; tăng cường hợp tác, liên kết với các tỉnh trong khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, các tỉnh, thành phố khác trong cả nước và quốc tế; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý đặc thù, phù hợp; phát triển đô thị theo định hướng thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

My Vân - Ảnh (Bảo Anh)

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9449279
Online
Hiện có: 21   Khách